de Kwaliteitsadviseur logo
Het logo "de Kwaliteitsadviseur"


De lijnen in het logo representeren de harde en zachte lijnen, die in de organisatie uitgezet worden om kwaliteit te beheersen. Zij symboliseren tevens de integrale benadering en diversiteit van kwaliteitsmanagement. De dynamiek van procesmanagement komt erin tot uiting. Het ontstane gouden blad staat voor duurzaamheid, groei en succesvol samenwerken. De kwaliteitsadviseur ondersteunt u bij het bepalen van uw visie op kwaliteit en bij het beheersen, meten, verbeteren, borgen en aantonen ervan.

Home